Việt Nam đang từng bước triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về ADN, mống mắt

Những nước trên thế giới đã và đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ADN, mống mắt, giọng nói nhằm quản lý cư dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm tung tích nạn nhân. Việt Nam cũng đang từng bước tiếp cận, triển khai hệ thống này.

xem thêm


Danh mục: