Việt Nam cần làm gì để đón nhận luồng vốn chuyển đổi xanh?

Hội nghị Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP 26), Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Vậy, Việt Nam hiện thực hoá các cam kết chuyển đổi xanh như thế nào, áp dụng các giải pháp tổng thể, căn cơ ra sao? Báo Lao động có cuộc trao đổi với ông Lương Quang Huy – Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ôzôn (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường) về vấn đề này.

xem thêm


Danh mục: