Triều Tiên thử loại đạn mới sau tuyên bố rắn của Tổng thống Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên ngày 12.2 tuyên bố đã phát triển loại đạn có thể điều khiển mới dành cho bệ phóng rốc két đa nòng và hệ thống điều khiển đạn đạo.

xem thêm


Danh mục: