Trích sách “1% nỗ lực”: Lâm vào hoàn cảnh nào thì sẽ cảm thấy kinh khủng?

(Dân trí) – “Có người thấy bị cấp trên la mắng là kinh khủng, có người thì cho rằng thất nghiệp là kinh khủng, lại có người chỉ thấy mắc nợ, hoặc tán gia bại sản mới là kinh khủng…”.

xem thêm


Danh mục: