Toyota Hilux 2024 lắp động cơ dầu hybrid

Mẫu bán tải phổ thông tinh chỉnh thiết kế, bổ sung tính năng và công nghệ 48 V cho động cơ dầu, giá từ 17.500 USD.

xem thêm


Danh mục: