Tổng thống Ukraine bổ nhiệm dàn tướng lĩnh cấp cao kèm nhiệm vụ cụ thể

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm 2 tân phó tổng tư lệnh và 3 tân phó tổng tham mưu trưởng quân đội.

xem thêm


Danh mục: