Thị trường bất động sản 2024: 'Thời điểm săn mồi tốt nhất' ?

Thời điểm khó khăn nhất luôn là thời điểm săn mồi” tốt nhất. Nhiều doanh nghiệp BĐS đang gặp khó khăn do phát triển ồ ạt dự án, dùng đòn bẩy tài chính cao. Nhưng bên cạnh đó, cũng nhiều doanh nghiệp khoẻ và đây là thời điểm chính họ sẽ đi săn.

xem thêm


Danh mục: