Sếp doanh nghiệp ngành xe tiết lộ kế hoạch Giáp Thìn: ‘Chuẩn bị tốt để nắm lấy cơ hội’

Bày tỏ sự lạc quan trước năm 2024, các lãnh đạo ngành xe tại Việt Nam coi Giáp Thìn là một năm bản lề để chuẩn bị trở lại đà tăng trưởng như trước đây.

xem thêm


Danh mục: