Những điều cuối cùng cho ngày cuối năm

Thành phố oằn mình những ngày cuối cùng một năm. Vạn vật chuyển dịch chậm rãi nhưng chẳng hề có một tín hiệu gì báo trước. Những hối hả cuối cùng.

xem thêm


Danh mục: