Những chính sách mới liên quan đến ô tô có hiệu lực từ tháng 2.2024

Bắt đầu từ tháng 2.2024, mức thu cũng như chu kỳ nộp phí sử dụng đường bộ sẽ được áp dụng theo quy định mới, bên cạnh đó việc đăng kiểm phương tiện cũng có nhiều điểm mới… vì vậy người dùng ô tô tại Việt Nam cần nắm rõ.

xem thêm


Danh mục: