Nhập xe Volkswagen từ Trung Quốc về bán ngược tại Đức, đại lý trả giá đắt

Volkswagen đã đâm đơn kiện một đại lý của mình vì nhập xe hãng từ Trung Quốc về bán tại sân nhà Đức mà không tham khảo ý kiến họ.

xem thêm


Danh mục: