Người sáng tạo lối viết thư pháp mới

Đến với thư pháp năm 50 tuổi, ông Lê Thiên Lý tạo lập được phong cách riêng khi khai sinh ra hai kiểu chữ “nhân diện thư” và “vật điểu thư”.

xem thêm


Danh mục: