Người Hà Lan vẽ bản đồ Rồng Việt Nam

Theo GS Nguyễn Hồng Thao, một chuyên gia luật Quốc tế và luật Biển, những bản đồ người Hà Lan vẽ Việt Nam từ thế kỷ 17 cho thấy sự giao lưu quốc tế, cũng như nhận thức lịch sử – địa lý về đất nước ta thời điểm đó.

xem thêm


Danh mục: