Người bố, mẹ đặc biệt của những mảnh đời bất hạnh

Nhiều em nhỏ có cảnh đời bất hạnh được những người bố, người mẹ tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Bảo trợ xã hội Hòa Bình) che chở, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương vô bờ.

xem thêm


Danh mục: