Năm Thìn tìm hiểu những thần thoại về con Rồng

Năm 2024 được coi là năm của con Rồng. Dưới đây là vài truyền thuyết điển hình có liên quan tới loài vật này trong đời sống văn hóa các quốc gia phương Đông.

xem thêm


Danh mục: