Miền Tây triển khai 1 triệu héc ta trồng lúa chất lượng cao

Đề án quy mô tạo các liên kết lớn này sẽ khắc phục yếu kém từ bài học của cánh đồng mẫu lớn vừa qua.

xem thêm


Danh mục: