Mazda3 thêm bản mới ở Việt Nam, giá 739 triệu đồng

Mazda3 1.5L Signature khác biệt ở 4 trang bị, tính năng, còn lại giống hệt phiên bản 1.5L Premium.

xem thêm


Danh mục: