Lâm Đồng không cho liên danh nhà đầu tư trả chậm tiền bồi thường

Thay vì phải nộp toàn bộ 75 tỷ đồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, liên danh nhà đầu tư dự án khu dân cư hơn 800 tỷ đồng xin trả trước 11 tỷ đồng. Đề xuất này không được chấp thuận.

xem thêm


Danh mục: