“Không phải phép màu, mà tấm lòng đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi”

(Dân trí) – Năm 12 tuổi, chị Tô Thị Thắm bắt đầu nhìn mờ. Suốt gần 20 năm, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chị gần như không dám ra khỏi nhà. Rồi một ngày, chị nhận được giác mạc của một người vừa mới nằm xuống.

xem thêm


Danh mục: