Khách sắm Tết tính tiền tự động ở siêu thị

Hàng trăm lượt khách đã chọn dịch vụ tính tiền tự động khi sắm Tết tại siêu thị, nhờ đó hạn chế được tình cảnh chờ đợi, xếp hàng ở quầy thanh toán.

xem thêm


Danh mục: