Khách hàng Trung Quốc chờ 2 giờ để xem bán tải điện Tesla

Đám đông tạo thành những hàng dài với nhiều người phải chờ hơn 2 giờ để vào nhìn ngắm chiếc bán tải Cybertruck, dù chưa có kế hoạch bán ra.

xem thêm


Danh mục: