Giá vàng miếng SJC lên 78,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm nhưng giá vàng miếng SJC tăng lên ngưỡng 78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 18,5 triệu đồng/lượng.

xem thêm


Danh mục: