Giá vàng hôm nay 12/2/2024: Chờ động lực để tăng lên mốc lịch sử

Giá vàng hôm nay 12/2 trên thị trường quốc tế được các chuyên gia nhận định cần thu hút nhà đầu tư mới, tạo động lực bứt phá trở lại mốc lịch sử.

xem thêm


Danh mục: