Gần 300 khách Hàn Quốc ‘xông đất’ Hạ Long

Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, đoàn gần 300 khách Hàn Quốc “xông đất” vịnh Hạ Long, mở ra kỳ vọng tăng trưởng khách quốc tế tại địa phương trong năm mới.

xem thêm


Danh mục: