Doanh nghiệp dịch vụ hàng không phục hồi

Khi bầu trời trở nên tấp nập, những doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ như cung cấp suất ăn, bán hàng miễn thuế, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

xem thêm


Danh mục: