Cử tri bức xúc với một cao tốc do VEC làm chủ đầu tư

Đại biểu Quốc hội bày tỏ cử tri bức xúc khi nhiều tuyến đường do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) mượn khi làm cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng xong nhưng không hoàn trả lại.

xem thêm


Danh mục: