Công nghệ ‘xanh’ góp phần thay đổi ngành sản xuất nước giải khát

GEA Procomac (Đức) là doanh nghiệp đã phát triển công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất theo kinh tế tuần hoàn.

xem thêm


Danh mục: