Chiếu phim lưu động ở buôn làng Tây Nguyên

Giáp Tết, đội chiếu phim lưu động Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San vẫn đến buôn làng xa xôi phục vụ người dân.

xem thêm


Danh mục: