Chi tiết thủ tục để ông bà sang tên sổ đỏ cho cháu

Ông bà có thể sang tên sổ đỏ cho cháu bằng hình thức tặng cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

xem thêm


Danh mục: