Cách chức 4 giám đốc, phó giám đốc sở ở Quảng Nam

(Dân trí) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và 3 Phó Giám đốc của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài Chính, do có vi phạm trong quá trình công tác.

xem thêm


Danh mục: