Cách chức 1 giám đốc, 3 phó giám đốc sở ở Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và 3 Phó Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính.

xem thêm


Danh mục: