Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân thứ trưởng

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, 53 tuổi, Bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ngày 1/2.

xem thêm


Danh mục: