Bị buộc dừng, cơ sở sản xuất bột đá gây ô nhiễm lén hoạt động ban đêm

Bắc Ninh – Dù đã bị yêu cầu dừng, tuy vậy hai doanh nghiệp sản xuất bột đá vẫn tiếp tục hoạt động về đêm, gây ô nhiễm.

xem thêm


Danh mục: