Bí ẩn bộ tộc có tài thôi miên, ăn ngủ cùng rắn cực độc

Một bộ tộc ăn, ở, ngủ cùng rắn, thậm chí coi rắn độc là thành viên. Trẻ em được dạy thôi miên từ năm 2 tuổi để khiến những con rắn hổ mang cực độc trở lên hiền lành, quấn quýt làm bạn với chúng.

xem thêm


Danh mục: