Bảo vật chạm khắc hàng trăm con rồng ở Bắc Ninh

Bức cửa võng bằng gỗ trong đình làng Diềm, TP Bắc Ninh cao 7 m, rộng gần 4 m, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2020.

xem thêm


Danh mục: