30 Tết, ở hay về cũng vui!

Tết này bạn làm gì? Tôi về nhà. Nhưng nếu không thể ở bên nhau, chúng ta vẫn có mặt cùng nhau khi gọi điện (video call) về nhà trong đêm 30.

xem thêm


Danh mục: